Ondřej Kmošťák
IFBB PRO


Zpracování osobních údajů dle GDPR

Toto ustanovení o ochraně osobních údajů obsahuje informace o zpracování osobních údajů ze strany Ondřej Kmošťák s.r.o. (dále jen OK). OK dělá vše pro zajištění toho, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá takovým způsobem, aby Vaše soukromí bylo chráněno a zabezpečeno. OK zpracovává osobní data v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, které se na ochranu osobních údajů aplikují. Klienti, obchodní partneři a dodavatelé mohou využít toto ustanovení o ochraně osobních údajů k informování fyzických osob o předávání jejich osobních údajů.

Osoby, jejichž osobní data OK zpracovává

OK zpracovává osobní údaje fyzických osob včetně osob:

 • které jsou zákazníky, obchodními partnery nebo dodavateli OK

Osobní údaje, které OK zpracovává

Osobní údaje, které OK zpracovává, mohou zahrnovat mezi jiným také údaje týkající se identity osoby, jména, bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla, IP adresy nebo návštěv webových stránek OK.

Účely zpracování osobních údajů

OK zpracovává osobní údaje za následujícími účely:

 • relationship management a (cílený) marketing k vytvoření vztahu s klientem a jeho udržení a rozšíření;
 • doručení zakoupené služby nebo zboží
 • zachování souladu s právními předpisy a oborovými předpisy

Předávání osobních údajů třetím stranám

OK může sdílet osobní údaje s a předávat osobní ostatním subjektům za předpokladu, že jejich zapojení je nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše. Zejména přepravce zboží, správce webu či fakturačního programu.

Doba uchovávání osobních údajů

OK uchovává osobní údaje pouze:

 • po dobu nutnou k účelu, pro který byly osobní údaje sesbírány nebo po kterou jsou dále zpracovávány, nebo požadovanou právními předpisy;
 • v rozsahu rozumně nezbytném k naplnění požadavků příslušných právních předpisů;

Zabezpečení

OK má zavedena vhodná a obchodně rozumná technická, fyzická a organizační opatření k ochraně osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení nebo náhodné ztrátě, změně, nepovolenému zveřejnění nebo přístupu a všem dalším nezákonným způsobům zpracování.

Právo přístupu, opravy, blokování a vymazání

Pokud OK zpracovává Vaše osobní údaje, pak máte následující práva:

 • právo žádat informaci o zpracování a osobních údajích zpracovávaných OK nebo pro OK;
 • právo na opravu, vymazání nebo blokování Vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů;
 • právo vyslovit nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a s předáním svých osobních údajů jinému správci na základě přesvědčivých legitimních důvodů vztahujících se k Vaší konkrétní situaci za předpokladu, že OK zakládá zpracování osobních údajů na svých legitimních zájmech nebo legitimních zájmech třetí strany, které údaje odkryla;
 • právo odmítnout zasílání zpráv přímého marketingu od OK.

Výše uvedené požadavky zašlete písemně na adresu:

Ondřej Kmošťák s.r.o.
Sedliště 231
739 36 Sedliště
Česká republika

Součástí žádosti musí být jednoznačné ověření Vaší totožnosti (zejména úředně ověřeným podpisem) za účelem prokázání, že jste subjektem požadovaných údajů. Za poskytnutí informací o zpracování Vašich osobních údajů v souladu se zákonem účtuje OK úhradu ve výši vzniklých nákladů, minimálně však 100,– Kč, za jedno poskytnutí informací.

Úpravy ustanovení

OK toto ustanovení pravidelně aktualizuje a vyhrazuje si právo kdykoliv měnit jeho obsah.
Toto ustanovení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno naposledy dne 16.11.2018.

Cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích ú­dajů.

Jaké cookies používáme?

 • Klíčové (funkční) cookies – bez nich nebude obchod správně fungovat. Může vám například mizet obsah košíku nebo nebude možné zůstat přihlášen,
 • Analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí (Google Analytics). Podle nich se snažíme internetový obchod zlepšovat, aby s ním byli uživatelé spokojenější.
 • Trackovací a remarketingové – pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.
 • Konverzní – slouží k vyhodnocení jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na web dostávají.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Jak zamezit ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.